Kasutatav tehnika

AsfaltFix OÜ on Nu-Phalt LTD ametlik esindaja Eestis, Lätis ja Leedus. Oma töös kasutame Nu-Phalt-i teeremondi tehnoloogiat, mis aitab parandada asfaltkatte kahjustusi kasutades ära olemasolevat teekattematerjali ning tagab püsiva liitekohtadeta ja ohutu teekatte paranduse. Protsess on olemuslikult materjalisäästlik ja pakub arvukalt täiendavaid eeliseid s.h. vähendades seisakuaega, häirituse taset ja ohutusriske. Teekatte parandustöid saab teha aastaringselt välistemperatuuril kuni -16°C. Töid ei saa teha tugeva vihma ja lumesajuga. Tänu mobiilsusele on meie tegevusulatuses kogu Eesti Vabariigi territoorium.

Meie tööprotsess on järgmine:

1. Kuumutamine
Kaasaskantav kuumuti asetatakse kahjustatud teepinna kohale. Kuumuti sulatab 8-minutilise soojusimpulsi tsükli abil tee kulumiskihi ilma pinnamaterjali koksistamata ja kahjustamata. Kuumus sulatab tee kulumiskihi kuni 100 mm sügavuselt ja viib teekatte poolvedelasse olekusse.

2. Kobestamine
Kuumutatud teekattematerjal kobestatakse hoolsalt läbi. Sellega tagatakse olemasoleva vana teekattematerjali hea siduvus uue lisatava materjaliga, mis vähendab võimalike defektide tekkimist tulevikus. Paranduskohas taaskasutatakse võimalusel kogu vana teekattematerjal ja seega ei teki ladestamist vajavaid jäätmeid.

3. Kruntimine
Parandatavale kohale lisatakse kvaliteetset bituumenemulsiooni. Ühtlaselt kaetud pinna saamiseks segatakse see vana teekattematerjaliga põhjalikult läbi, tõstes üldise bituumenisisalduse uue materjaliga peaaegu samale tasemele.

4. Uus materjal
Remondisõidukis olevast kuumutuskambrist lisatakse vajaminevas koguses uut kuuma materjali paranduskohta ning vajadusel segatakse vana teekattematerjaliga läbi. Materjali temperatuur kuumutuskambris on 120°C.

5. Temperatuuri kontrollimine
Tihendamisel peab parandatava koha temperatuur olema vahemikus 90-100°C. Temperatuuri mõõdetakse infrapunatermomeetriga.

6. Tihendamine
Parandatava koha ümbritseva teepinnaga haakumise tagamiseks tihendatakse kõigepealt parandatava koha servad. Seejärel tihendatakse ühtlaselt kogu parandatav ala.