Teenused

Termokuumutus tehnoloogiat kasutades teostame:

  • Asfaltkatte aukude ja roobaste parandamist.
  • Asfaltkatte vigaste liitekohtade, asfaltkattepragude ja -äärte parandamist.
  • Asfaltkatte erinevaid taastamistöid.
  • Kaevuluuke ja tänavafurnituuri ümbritseva asfaltkatte parandustöid.
  • Defektsete kaevuluukide remonti ja kaevuluukide fikseerimist teega samale tasapinnale.

AsfaltFix teostab teede ja platside asfaltkatte aukude parandamist kuumasfaltseguga aastaringselt välistemperatuuril kuni -16°C. Tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti Vabariigi territoorium.

AsfaltFix kasutab NU-PHALT uuenduslikku tehnoloogiat: mis aitab parandada asfaltkatte kahjustusi, kasutab ära olemasoleva teekattematerjali ning tagab püsiva, liitekohtadeta ja ohutu teekatteremondi. Kasutame 1m x 1m ja 2m x 1m termo kuumuteid.

AsfaltFix pakub kiiret ja kulutõhusat lahendust teeaukude parandamiseks, mis on mitmes mõttes uudne ja ei oma analooge. Teostame teeaukude ja roobaste parandamist, samuti ka vigaste liitekohtade, asfaldikattepragude ja -äärte parandamist. Lisaks parandame kaevukaante ja tänavafurnituuri ümbruses olevaid asfaltkatte defekte.

Meie täisvarustuses remondikaubik, mida juhib kahest oskustöölisest meeskond, tagab meie klientide minimaalse häirimise tööde tegemise ajal. Tööprotsessis ei ole asfaltkatte lõhkumist, freesimist ega lõikamist ning sellega kaasnevat valju müra, tolmu ja jäätmeid. Tööd tehakse väikesel koonustega piiritletud alal.

Soovi korral töötame öisel ajal, et liiklust minimaalselt häirida.

Teie soovil töötame nii plaaniliste kui ka operatiivsete hoolduskavade alusel ning esitame ülevaatlikud aruanded nii enne kui pärast teenuse osutamist, märkides sealhulgas ära kahjustuste asukoha ja remondi aerokaartidel. Oma tööle anname 2 aastase garantii. Garantii ei kehti teede/platside aluste vajumiste/kerkimiste korral.