PROBIT 903 POLÜMEERIGA KÜLM-VUUGILIIM

Bituumeniemulsioon C60BP3

Kirjeldus7

See polümeeriga külmalt pealekantav katioonne bituumeniemulsioon on mõeldud asfaltkatendites vertikaalsete ja horisontaalsete kihivaheliste vuukide töötlemiseks.

Kasutamine

Kõik pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Enne kasutamist segage toode hästi läbi. Toote pealekandmiseks kallake seda vuugile ja/või kasutage niisutatud pehmete harjastega harja, et liim jääks ühtlase õhukese kattena.
Pinnavuukide puhul tuleb olla hoolikas, et pärast vuugi tegemist ei jääks pinnale liigset bituumenit. Kulu vertikaalsetele vuukidele: et saavutada 1 mm sidusaine kihi jäämine 40 mm sügavusele vuugile, on vaja 1 kg 15 jooksva meetri kohta ja muude sügavuste puhul sellega proportsionaalselt. Samas varieeruvad kasutuskogused sõltuvalt vuugi poorsusest ja tekstuurist. Horisontaalsete kihtide vaheliste vuukide puhul: et saavutada minimaalne nõutav st 0,50 kg/mpaksune bituumenikiht kuni 75 mm kummalgi pool vuuki, ei tohiks kulu olla suurem kui 8 jooksvat meetrit 1 kg Probit 903 kohta.

Puhastamine:

Peske materjalijäägid tööriistadelt külma veega maha, enne kui need jõuavad kõveneda. Eemaldage kuivanud kile lahustiga, või Proclean bituumenipuhastusvahendiga, mis on firma Jobling Purser kaudu saadaval.

Pakend

Probit 903 polümeeriga külm-vuugiliim on saadaval 10 kg ja 20 kg plastanumates ning 200 kg tünnides.

Omadused

Vastab standardile BS EN 13808:2013 Bituumen ja bituumenipõhised sidusained – Katioonsete bituumenemulsioonide määratlemise raamistik.

Emulsiooni omadused:

Välimus:Must kuni tumepruun vedelik
Suhteline tihedus:~1

Säilitamine

Enne kasutamist kaitske külma eest (temperatuur <5°C). Hoidke anumad kindlalt suletud.

Tervishoiu- ja ohutusnõuanded/ kokkuvõte

Toode on bituumeniemulsioon. On vähe tõendeid, et toote kasutamisel tekiks mingi tõsine oht faunale või floorale. Siiski tuleb vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Tuleb kanda kaitseriietust, sh kaitsekindaid ja kaitseprille. Kui toodet pritsib silma, siis tuleb silma rohke veega loputada ja arsti pole pöörduda. Eemaldage nahale jäänud pritsmed sobiva kätepuhastusvahendiga ja seejärel peske käsi põhjalikult seebi ja veega.