QUICKSETTS KRUNT

Kirjeldus

Quicksetts krunt on ühekomponentne, lahustipõhine kiiresti kõvenev polüuretaankate. Väga heade omadustega krunt dekoratiivsete pinnakatte-elementide betoonpindadele paigaldamiseks.
Quicksetts krundil on tõestatud suurepärane kattekihtide vaheline nakkumine ning see annab korraliku aluse kvaliteetsete pinnakatete loomiseks, säilitades ka teatava painduvuse.

Pealekandmine

Pinna ettevalmistamine
Pinnad peavad olema vabad kõigist väljaimbunud ainetest ja muust saastest. Selle eemaldamiseks kasutage kerget abrasiivset jugapuhastust, freesimist või karestamist. Kogu tolmu ja lahtised materjalid peab samuti eemaldama, ideaaljuhul lehepuhuriga. Betoonpindade maksimaalne lubatav niiskussisaldus on 5% ja nende tekstuurne kivipind peab vaba olema.

Pealekandmise tingimused
Ärge alustage pealekandmisega, kui suhteline õhuniiskus ületab 85% või kui kaetava pinna temperatuur on vähem kui 3°C. Minimaalne temperatuur, millega võib krunti veel peale kanda, on 2°C.

Pealekandmise meetod
Quicksetts krunti saab peale kanda pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga.

Õhuvaba pihusti tüüpilised seadistused

Otsa suurus: 0,011″ – 0,015″ (11 – 15 tuhandikku)
Rõhk otsal: 2500 psi
Puhastage kõik töövahendid ksüleeniga (Xylene)
Tavaline katvus: 5 -12 m2 liitri kohta, sõltuvalt aluspinna tekstuurist ja poorsusest.

Füüsikalised piirangud
Pealmise kihi pealekandmise ajad temperatuuril 20°C
Pealmise kihi pealekandmise miinimumaeg 1 tund, maksimumaeg 12 tundi
Pindadelt, millele ei ole põhitoodet kantud 12 tunni jooksul, tuleb Quicksetts krunt eemaldada, enne kui hakatakse põhitoodet peale kandma.
Tahkete ainete keskmine kogusisaldus (mahu järgi) on 40%

Pakend

Quicksetts krunt on saadava 1 l ja 5 l pakenditena.

Omadused

Välimuspruun vedelik
Suhteline tihedus-1,00

Säilitamine

Hoida kuivas kohas. Säilivusaeg suletud originaalpakendis on vähemalt 12 kuud. Pärast avamist tuleb toode lõpuni ära kasutada, sest uuesti suletud tootel on lühem säilivusaeg.

Tervishoiu- ja ohutusnõuanded/ kokkuvõte

Quicksetts krunt on kergestisüttiv. Kasutamise ajal peab olema tagatud piisav ventilatsioon. Vältige ebavajalikku kokkupuudet nahaga.