FLEX-SEAL

Picture1Kirjeldus

Flex-Seal on külmalt paigaldatav ning kahest komponendist koosnev betooni pragude täite- ja parandusmaterjal horisontaalsetele, vertikaalsetele ja muudele pragudele/vuukidele. Paigaldamisel peab jälgima miinimum paigaldustemperatuuri ning pindade kuivust ja puhtust. Flex-Seal on parim lahendus erinevate betooni pragude ja muude betooni pindmiste defektide vastu andes pikaajalise vastupidavuse ka kohtades kus temperatuuri ning õhuniiskuse vaheldumised on väga suured. Flex-Seal on väga heade nakkeomadustega ning tunnustatud toode üle kogu maailma.

Kasutamine

Toodet tohib kasutada ainult betoonil, mis on vähemalt 28 päeva vana või mille niiskusesisaldus on alla 5%. Betoonpinnad tuleb enne vaigu pealekandmist karestada ning kruntida. Krundil peab pärast pealekandmist laskma vähemalt 1 tund kuivada. Kõik praod ja vuugid peavad olema põhjalikult puhastatud, kuivad ning tolmust ja õlipritsmetest vabad.

Pakend

Komonent A Flex on saadaval 10 kg tünnides. Komponent B Seal tarnitakse 8 kg tünnides. Peale kantavat kivimi värvi on saadaval erinevates toonides (50kg kivimist jagub 8 kg Seal’i katmiseks)

Säilitamine

Hoidke katte all ja jahedas kuivas kohas, otsesest päikesevalgusest eemal.

Tervishoiu- ja ohutusnõuanded/ kokkuvõte

Vältige kokkupuudet nahaga, kandke kaitseriietust, sobivaid kindaid ja kummisaapaid. Silmi peab pritsmete eest kaitsma kandes vajalikke prille.