PROBIT NEUTRAALNE KÜLM-VUUGILIIM

Kirjeldus7

Probit neutraalne külm-vuugiliim on sünteetilise sidusainega külmalt pealekantav vuugitihend. Probit neutraalne külm-vuugiliim on spetsiaalse koostisega, et kasutada seda asfaltkatendite vertikaalsetel ja horisontaalsetel vuugipindadel.

Kasutamine

Kõik pinnad peavad olema puhtad ning rasvast ja võõrkehadest vabad. Enne alustamist segage korralikult. Teoreetiline kulu 40 mm sügavuse vuugi korral kulub 1 kg Probit neutraalset külm-vuugiliimi 15 jooksva meetri kohta, muudel juhtudel proportsionaalselt sügavusele. Samuti sõltub toote kulu vuugi poorsusest ja tekstuurist. Probit neutraalne külm-vuugiliim on veepõhine toode ning muutub veekindlaks alles täielikul kõvenemisel. Sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest kuivab toode tavaliselt 30 – 45 minutit.
Tööriistade Puhastamine
Peske materjalijäägid külma veega maha, enne kui need kuivada jõuavad. Kuivanud kile saab eemaldada firma Jobling Purser bituumenipuhastusvahendiga Proclean.

Pakend

Probit neutraalne külm-vuugiliim tarnitakse 20 kg plastanumates.

Omadused

Välimus:Beež

Säilitamine

Kui pole kasutuses, siis kaitske külmumise eest. Hoidke anum kindlalt suletuna.

Tervishoiu- ja ohutusnõuanded/ kokkuvõte

Toode on bituumeniemulsioon. Tuleks vältida pikaajalist kokkupuudet nahaga. Tuleks kanda kaitseriietust, sh kaitsekindaid ja kaitseprille. Kui toodet pritsib silma, siis tuleb silma rohke veega loputada ja arsti pole pöörduda. Eemaldage nahale jäänud pritsmed sobiva kätepuhastusvahendiga ja seejärel peske käsi põhjalikult seebi ja veega.