PROSCREED PRAGUDE REMONDISÜSTEEM

Kirjeldus6

Proscreed kuulub kahekomponentsesse pragude mört-remondisüsteemi, mis on mõeldud pragude ja vuukide remontimiseks. See sobib igat tüüpi bituumenpindadele ja -teedele ning seda saab kasutada aastaringselt, jälgides ainult paigaldamise miinimumtemperatuuri ja pindade kuivust. Toode sobib kasutamiseks sõiduteedel ning kõnniteedel HF varianti saab kasutada kõrget hõõrdejõudu nõudvatel teelõikudel.

Komponent A kujutab endast polümeeriga bituumeni, kõrge SPV-ga täidise ja kiudude segu, mis on mõeldud, et täita ja sulgeda vuugid ja peegeldavad praod asfaltpinnas ning luua mehaanilisi pingeid* neelav vahekiht kõrget hõõrdejõudu nõudvate teelõikude katendi jaoks (komponent B).

Komponent B on termoplastilise vaigu segu mineraaltäidistega ja graniitkillustikuga – miinimum PSV 62 (standardvariant) või kaltsiin-bauksiit – miinimum PSV 70 (HF variant), mis annab tulemuseks tekstuurse kõrgema hõõrdejõuga pinna. Komponendi B pealekandmisel põhjustab mörtimistemperatuur nende kahe komponendi kokkusulamise. Väike osa madalama tihedusega komponenti A tõuseb komponendi B kasutamisest tuleneva kuumuse tõttu komponendi B sisse, mille tulemusena tekib hübriidmaterjal just seal, kus vaja – remonditava koha keskel. See annab optimaalse kombinatsiooni, painduvuse ja pinnatekstuuri allesjäämise seal, kus kumbagi omadust vaja läheb, ning seda kogu remonditava ala ulatuses.

Kasutamine

Kaht komponenti tuleb kuumutada eraldi segistites, millel on sobivad mehaanilised segistid – komponenti A kuumutatakse 160° -180°C-ni, komponenti B aga 180° – 210°C-ni. Seejärel tuleb töödeldav pragu või vuuk põhjalikult puhastada ja kuivatada, kasutades kuuma suruõhku, et eemaldada sealt kogu lahtine materjal, tolm, rasv ja võõrkehad. Kohe pärast kuuma suruõhuga töötlemist tuleb ettevalmistatud prakku või vuuki kanda PROSCREED komponent A, kasutades 40/50 mm mördikasti, ja viimistleda ümbritseva pinnaga tasaseks + 1-2 mm. Enne PROSCREED komponendi B pealekandmist peab laskma Proscreed komponendil A maha jahtuda.

Proscreed komponent B kantakse komponendi A peale, kasutades >100 mm laiust mördikasti, et see ulatuks komponendi A ribast mõlemal küljel vähemalt 25 mm üle. Komponendi B materjalist tekkiv kuumus aktiveerib komponendi A pinna, põhjustades kahe komponendi kokkusulamise vahetult prao/ vuugi kohal. Remonditud kohal lastakse maha jahtuda (tavaliselt 15-30 minutit) enne kui koht piiramatult liiklusele avatakse.

TOOTE KULU:
Toote kulu sõltub tee tekstuurist ja prao laiusest. Suurte pragude puhul kulub komponenti A oluliselt rohkem.

Omadused

Omadused:Komponent AKomponent B
Pehmenemispunkt (R & B) (°C):100°C±10°C100°C±10°C
Suhteline tihedus:1,82,0
Paigaldustemperatuuride vahemik:0 - 35°C0 - 35°C
Pealekandmise temperatuur:170°±10°C195°±15°C
Ohutu kuumutustemperatuur:200°C
230°C

Säilitamine

Hoidke katte all, jahedas ja kuivas kohas ning otsesest päikesevalgusest eemal.

Tervishoiu- ja ohutusnõuanded/ kokkuvõte

Kasutage töökaitsevahendeid, kui kuumutate komponente A ja B ning kui sulatatud materjale käsitsete. Ärge hingake sisse kuuma toote aurusid. Kindlustage piisav ventilatsioon – vältige tolmu tekkimist ja sissehingamist. Vältige nahaga kokkupuudet.