Galerii

Liikluse aeglustamine – värviline teekate

Rocbinda™ materjali saab kasutada koos paljude lisanditega, nii loomulike kui eredalt toonitutega, nii et tulemuseks on mitmesugused värvilised teepinnad paljudeks erinevateks kasutusaladeks.
Rocbinda™ toonitud teekate tõmbab tähelepanu keskkonna muutusele, konkreetsele ohule või teistele liiklusohutuse meetmetele.

Ristmikud

Rocbinda™ pakub pikaajalisi, vastupidavaid ja hästi nähtavaid teekattetähistusi, mis on suurepärase libisemiskindlusega nii jalakäijate kui ka autojuhtide jaoks.

Jalgratta- ja bussirajad

Rocbinda™ pakub vähekuluvaid ja libisemiskindlaid toonitud pinnakatteid, mis märgistavad selgelt liiklusradasid.
Rocbinda™ Catalyst lisand vähendab kuivamisaega, tõstab tootlikkust ja võimaldab toodet aastaringselt paigaldada.

Libisemiskindlad parklad

Parklates on väga intensiivne autoliiklus ja pidev jalakäijate liikumine ning nende kahe ühtimisel on õnnetused igapäevane asi.
Rocbinda™ tooteid saab kasutada nii sõidukitele kui jalakäijatele libisemisekindlate pindade loomiseks, märgistades samas selgelt ära ka parkimiskohtade ja kõnniteede piirid.

Teeplaadid

Ajutiste tänava- ja teetööde ajaks paigaldataks jalakäijatele ja autodele terasest plaadid, mis tagavad korrektse libisemiskindla pinna.

Sillad ja käiguteed

Rocbinda™ nakkub puidu, terase, betooni ja bituumenkatenditega ning on seetõttu ideaalne materjal sildade libisemiskindlaks pinnakatteks.

Dekoratiivsus – esteetiline kujundus

Rocbinda™ toodetel on BBA/ HAPAS kõrge hõõrdega teekatete sertifikaat. Tegemist on ideaalse valikuga kõigi pindade puhul.
Rocbinda™ pinnakate annab üleminekuta viimistluse.

Pargid ja jalgrajad

Rocbinda™ annab loomuliku, ümbrust täiendava viimistluse nii pargiradadele kui muudele avatud aladele.

Juurdesõiduteed

Rocbinda™ on ideaalne täpp „i“ peal, kui tegemist on ümbritsevat looduslikku ja tehismaastikku täiendava juurdesõiduteega.
Rocbinda™ pinnakatted vajavad vähe hooldust või on täiesti hooldusvabad.