PROBIT SERVAPIHUSTI (AEROSOOL)

Kirjeldus

Probit servapihusti on külmalt rakendatav ja kiiresti kuivav bituumenilahus, mis on mõeldud asfaltpindadele. See sobib eriti hästi kanalisatsioonikaevude kaante ja väiksemate pragude tihendamiseks. Probit servapihustit tarnitakse 600 ml aerosoolpudelites, aga see on saadaval ka 500 ml päästikuga pihustipudelites.

Pealekandmine

Enne kasutamist loksutage korralikult ja veenduge, et kuulike on selgelt kuuldav. Pöörake pudel ümber ja kandke toode peale ühtlaste liigutustega, et kogu pind kaetud saaks. Pärast kasutamist sihtige aerosoolpudel ülespoole ja pihustage mõned sekundid, et otsik ära puhastada, muidu võib otsik ummistuda ja ülejäänud toodet ei saa pudelist kätte.

Pakend

Probit servapihusti on saadaval 600 ml aerosoolpudelites, eraldi pakenditena või 12 kaupa karbis .

Omadused

VälimusMust kuni tumepruun vedelik
Mittelenduvate ainete sisaldus (%)68-72
Suhteline tihedus
0,95
Viskoossus500-1000 est @ 25°C (tinglikult)
Kõvenenud sidusaine omadused:
Läbitavus @ 25°C (EN 1426)50 - 70 dmm
Pehmenemispunkt (EN 1427)46 - 54°C
Vastupidavus kõvenemisele @ 163°C (EN 12607-1):
- Säiliv läbitavus @ 25°C≥ 50%
- Pehmenemispunkti tõus≤ 9°C
- Massi muutus≤0,5%
Läbitavuse indeks (EN 12591, lisa A)-1,5 kuni +0,7
Dünaamiline viskoossus @ 60°C (EN 12596)NPD
Fraas murdumispunkt (EN 12593)≤ -8°C
Ohtlike ainete sisaldus -

Säilitamine

Kaitsta külmumise eest. Avamata pakendis toode säilib kuni 12 kuud.

Tervishoiu- ja ohutusnõuanded/ kokkuvõte

Kasutage hästi ventileeritud kohas. Vältige aurude sissehingamist ning nahale ja silma sattumist. Kandke sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja silmade/näokaitset. Utiliseerige kõik tekkivad jäätmed vastutustundlikult.