Teede ja platside asfaltkatte parandamine
Nu-Phalt™ termokuumutus tehnoloogiaga

AsfaltFix OÜ teostab teede ja platside asfaltkatte aukude ja defektide parandamist 100% graniit kuumasfaltseguga aastaringselt välistemperatuuril kuni -16°C. Tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti Vabariigi territoorium.

Nu-Phalt™i uuenduslik tehnoloogia – kõik tööks vajalik ühes remondisõidukis – on parim lahendus teede ja platside asfaltkatte parandamiseks. Kõrge kvaliteet ja keskkonnasõbralik alternatiiv. Püsivad liitekohtade parandused.

Teostame

  • Asfaltkatte aukude ja roobaste parandamist.
  • Asfaltkatte vigaste liitekohtade, pragude ja äärte parandamist.
  • Erinevaid asfaltkatte taaastamistöid.
  • Defektsete kaevuluukide remonti ja kaevuluukide fikseerimist teega samale tasapinnale.

Meie täisvarustuses remondikaubik, mida juhib kahest oskustöölisest meeskond, tagab meie klientide minimaalse häirimise tööde tegemise ajal. Tööprotsessis ei ole asfaltkatte lõhkumist, freesimist ega lõikamist ning sellega kaasnevat valju müra, tolmu ja jäätmeid. Tööd tehakse väikesel koonustega piiritletud alal. Soovi korral töötame öisel ajal, et liiklust minimaalselt häirida.

Teie soovil töötame nii plaaniliste kui ka operatiivsete hoolduskavade alusel ning esitame ülevaatlikud aruanded nii enne kui pärast teenuse osutamist. Oma tööle anname 2 aastase garantii. Garantii ei kehti teede/platside aluste vajumiste/kerkimiste korral.

1. Kuumutamine
Kaasaskantav kuumuti asetatakse kahjustatud teepinna kohale. Kuumuti sulatab 8-minutilise soojusimpulsi tsükli abil tee kulumiskihi ilma pinnamaterjali koksistamata ja kahjustamata. Kuumus sulatab tee kulumiskihi kuni 100 mm sügavuselt ja viib teekatte poolvedelasse olekusse.

2. Kobestamine
Kuumutatud teekattematerjal kobestatakse hoolsalt läbi. Sellega tagatakse olemasoleva vana teekattematerjali hea siduvus uue lisatava materjaliga, mis vähendab võimalike defektide tekkimist tulevikus. Paranduskohas taaskasutatakse võimalusel kogu vana teekattematerjal ja seega ei teki ladestamist vajavaid jäätmeid.

3. Kruntimine
Parandatavale kohale lisatakse kvaliteetset bituumenemulsiooni. Ühtlaselt kaetud pinna saamiseks segatakse see vana teekattematerjaliga põhjalikult läbi, tõstes üldise bituumenisisalduse uue materjaliga peaaegu samale tasemele.

4. Uus materjal
Remondisõidukis olevast kuumutuskambrist lisatakse vajaminevas koguses uut kuuma materjali paranduskohta ning vajadusel segatakse vana teekattematerjaliga läbi. Materjali temperatuur kuumutuskambris on 120°C.

5. Temperatuuri kontrollimine
Tihendamisel peab parandatava koha temperatuur olema vahemikus 90-100°C. Temperatuuri mõõdetakse infrapunatermomeetriga.

6. Tihendamine
Parandatava koha ümbritseva teepinnaga haakumise tagamiseks tihendatakse kõigepealt parandatava koha servad. Seejärel tihendatakse ühtlaselt kogu parandatav ala.